FPC Dr. S van Mesdag

Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S van Mesdag is een particuliere justitiële instelling en één van de FPC’s waar mensen met een tbs-maatregel behandeld worden. De kernactiviteiten van FPC Dr. S van Mesdag zijn: behandelen, beveiligen, opleiden en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

 

FPC Dr. S van Mesdag

  • Deel

Hans de Jong

Hans de Jong is Functionaris Gegevensbescherming bij FPC Dr. S van Mesdag in Groningen. Naast dat hij toezichthouder is, adviseert hij de organisatie ook over verbetermogelijkheden op basis van uitgevoerde (risico-)analyses. In januari 2018 volgde Hans de driedaagse praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming bij IT Academy Noord-Nederland.

“De leergang heeft mij erin gesterkt om zwaarder in te zetten op het vergroten van het privacy-bewustzijn van de organisatie en haar medewerkers. De cursus heb ik primair gevolgd om mijn basis voor dit werk te verbreden. Enerzijds de manier waarop je naar de wet kijkt en anderzijds de handreikingen voor het geven van invulling aan de dagelijkse werkzaamheden van de Functionaris Gegevensbescherming (FG).”


De combinatie van theorie en praktijk

“ Ik kan niet zeggen wat ik het meest interessant heb gevonden omdat alles wat aan de orde is gekomen allemaal even interessant was. Wel heb ik bepaalde opgedane wetskennis direct kunnen toepassen in mijn werk waar het aankwam op advisering bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst met een nieuwe leverancier.”

“De leergang Functionaris Gegevensbescherming is een leergang die ik zeker zou aanraden bij mensen die zich willen verdiepen in het vakgebied. De combinatie van theorie en praktijk vind ik een prettige. Natuurlijk hangt het ook af van de samenstelling van de groep maar ik heb de interactie als zeer prettig, motiverend en leerzaam ervaren. Mede door de interactie in combinatie met de geboden leerstof wil ik wel aanraden de cursusduur met 1 dag uit te breiden.”

De veranderende privacyregelgeving

“Op dit moment lijkt het dat met de aanstaande invoering van de AVG er een geheel nieuwe Europese wet is gekomen. In principe is dit ook zo maar men lijkt te vergeten dat wij in Nederland al sinds jaar en dag dienen te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Privacyregelgeving is dus niet per se ineens veranderd, de AVG is een verbijzondering van reeds bestaande wetgeving zoals beschreven in de Wbp.”


  • Interesse in de leergang Functionaris Gegevensbescherming?