Waar werken CMD alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?


In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de regio waar de alumni werken; (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) de top drie functies die alumni bekleden (wederom toegespitst per afstudeerrichting). 

Om een beeld te krijgen van deze groep zijn voor deze factsheet alle afgestudeerden uit 2018 geanalyseerd. Deze analyse vond plaats gedurende het tweede kwartaal van 2019. Voor het verkrijgen van de benodigde informatie is gebruik gemaakt van LinkedIn. Gezien het feit dat 126 alumni uit 2018 er in totaal 107 vindbaar waren op LinkedIn (ca. 85%) geven de gegenereerde resultaten een compleet beeld van deze groep. 

Een bepalende keuze die is gemaakt in het onderzoek is de manier van registreren in het geval van detachering. Als een afgestudeerde gedetacheerd is dan is ervoor gekozen de detacheerder aan te wijzen als werkgever. Dit is uiteraard bepalend voor de sector en regio waar de alumnus volgens het onderzoek werkzaam is. 

Voor de sector- en functie-informatie is ervoor gekozen dit per afstudeerrichting te presenteren. De afstudeerrichtingen zijn: Game Design, Interactive Design en Visual Design. Dit vanwege de substantiële verschillen in profiel van deze drie groepen, welke een duidelijke uitwerking hebben op de uitkomsten voor zowel de sector waarin de alumni actief zijn als de meest populaire functies waarin ze terecht komen. 

De uitkomsten over in welke sectoren de alumni werken verdiend extra toelichting. De IT Academy heeft ervoor gekozen om zes sectoren (die terugkomen in alle afstudeerrichtingen) weer te geven in de factsheet. Echter valt een groot deel van de alumni onder ‘overig’. Onder overig vallen bijvoorbeeld: de uitzendbranche, detailhandel, toerisme, filmproductie, biotechnologie en verzekeringen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Met deze factsheet tracht de IT Academy meer duidelijkheid te scheppen betreffende de stand van zaken op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft de IT Academy ook afgestudeerden uit de periode 2014-2017 geanalyseerd.

 • Deel

Meer factsheets

Toon meer factsheets »
 • Waar werken HBO-ICT alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken HBO-ICT alumni 2018 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken CMD alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken CMD alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken HBO-ICT alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken HBO-ICT alumni 2017 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteert IT Academy Noord-Nederland informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken CMD alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken CMD alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteren we informatie over recentelijk afgestudeerden van de opleiding Communication Multimedia Design (CMD) van de Hanzehogeschool Groningen. De factsheet bestaat uit een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio & stad); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie...

  Bekijk factsheet »
 • Waar werken HBO-ICT alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  Waar werken HBO-ICT alumni 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen?

  In deze factsheet presenteren we informatie over recentelijk afgestudeerden van het HBO-ICT programma van de Hanzehogeschool Groningen. U vindt hier informatie over een drietal onderdelen: (1) de locaties van de bedrijven waar de alumni werken (regio & stad); (2) de sectoren waarin alumni werkzaam zijn (toegespitst per afstudeerrichting); (3) en tenslotte de top drie functies die alumni...

  Bekijk factsheet »