Missie & Ambities

Onze missie

“Door middel van open samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en organisaties state-of-the-art onderwijs en onderzoek bieden om in Noord-Nederland het innovatief vermogen te versterken, werkgelegenheid in ICT te stimuleren en een aantrekkelijke landingsplaats voor talent te zijn.”

Om deze missie te realiseren, willen we:

  • toonaangevend en vernieuwend ICT-onderwijs bieden;
  • toepassingsgericht onderzoek uitvoeren;
  • een verbinder zijn in het ICT-netwerk in Noord-Nederland.

Toonaangevend en vernieuwend ICT-onderwijs
We ontwikkelen onderwijs dat mede door de open samenwerking tussen bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen innovatief, toekomstgericht en vraaggestuurd is. Hierbij passen we de nieuwste onderwijskundige inzichten toe. Door onze sterke verbinding met het bedrijfsleven en overheden weten we als geen ander wat organisaties nodig hebben. Deze marktkennis matchen we met de curricula van de verschillende kennisinstellingen (zowel mbo, hbo als wo) en ervaringsdeskundigen in ons netwerk. Met het combineren van de hoogstaande kennis van onze partners zetten we innovatieve en kwalitatief sterke opleidingen neer.


Toepassingsgericht onderzoek
We doen continue onderzoek naar trends en ontwikkelingen. Hierdoor krijgen we opleidingsbehoeften helder, weten we welke innovaties eraan komen en kunnen we de stand van zaken op de ict-arbeidsmarkt in kaart brengen. Dit zorgt voor goed opgeleid personeel en kostbare managementinformatie voor bedrijven en overheden.

Verbinder in het IT-netwerk in Noord-Nederland
We verbinden ICT-netwerken in Noord-Nederland. Deels door gezamenlijk bovenstaande onderwijs- en onderzoekstrajecten te ontwikkelen, deels door actief te werken aan het uitbreiden van het netwerk. Met onze IT Academy colleges verbinden we vanuit de kracht van kennisoverdracht verschillende individuen en partijen uit het noordelijke ICT-netwerk.


Onze ambities

IT Academy Noord-Nederland is een zichtbare en toonaangevende speler in de noordelijke regio. Onze ambities zijn een duurzame verbetering van de regionale arbeidsmarkt en versterking van de positie van het Noorden als ict regio.


Duurzame verbetering van de regionale arbeidsmarkt
We werken aan een duurzame verbetering van de regionale ICT-arbeidsmarkt door toekomstgericht professionals op te leiden. Hiermee willen we voorzien in de huidige en toekomstige om- en bijscholingsbehoefte. 

We dragen zorg voor een optimale aansluiting van het onderwijsaanbod op de behoeften van werkgevers. Dit zijn niet alleen ICT-bedrijven, maar ook organisaties waarin ICT een belangrijke rol vervult in het primaire proces. We zorgen zo voor een cruciale ‘brugfunctie’ tussen het onderwijs en de specifieke en actuele wensen van werkgevers.

Versterking van de positie van het Noorden als ict regio
We helpen mee de positie van de regio als aantrekkelijke ‘ICT-regio’ te versterken, door het bedrijfsleven nadrukkelijk te betrekken bij ICT-onderwijs. Dit is een zichzelf versterkend proces. Hierdoor krijgen zowel de werkgelegenheid als de kennisontwikkeling in het Noorden een boost.