Privacy Statement

IT Academy Noord-Nederland is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM Services Center. Hierin voert de Hanzehogeschool Groningen de regie en heeft laatstgenoemde zodoende rechtsverantwoordelijkheid over de website van IT Academy Noord-Nederland.

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan informatie op websites waar via links op de website van IT Academy Noord-Nederland toegang tot kan worden verkregen.

Privacy

IT Academy Noord-Nederland gaat met de grootst mogelijke zorg om met uw bezoekersdata. Bij het afhandelen van genoemde data staat het verbeteren van onze dienstverlening voorop. Onze organisatie is zich bewust van en houdt zich te allen tijden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Registratie belangstellenden en inschrijvingen

IT Academy Noord-Nederland slaat persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op diverse plaatsen kunnen bezoekers van www.itacademy.nl zich als belangstellende registreren door het opsturen van een webformulier. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden achtergelaten tijdens evenementen of bij inschrijving voor een opleiding of evenement. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel belangstellenden te informeren of voor registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding of evenement. De IT Academy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Ze worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt. De IT Academy legt alleen gegevens vast, die door personen zelf is aangeleverd.

Nieuwsbrieven

IT Academy Noord-Nederland biedt bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Om dat te kunnen realiseren hebben wij gegevens van u nodig. Op die manier kan IT Academy Noord-Nederland u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Statistieken

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het dataverkeer op www.itacademy.nl. Hierbij is er gekozen voor geanonimiseerde dataverzameling. De verkregen data wordt gebruikt om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. IT Academy Noord-Nederland analyseert geen individuele gebruikers op basis van Google Analytics.  

Userlike chat

Op www.itacademy.nl wordt de chat gebruikt van het Duitse bedrijf UserLike. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Opslag van deze data gebeurt op Europese servers. Gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die u zelf opgeeft (zoals naam en e-mailadres) en de chats die met ons worden gevoerd. Verder worden IP-adres, browserversie en tijdstippen automatisch geregistreerd om beter te kunnen helpen tijdens een chat. U kunt te allen tijde bij ons aangeven dat u uw chathistorie wenst te verwijderen.

Powered by iWink

Deze website wordt volledig mogelijk gemaakt door iWink. IT Academy Noord-Nederland heeft bewust gekozen voor de webdiensten van iWink vanwege de hoge kwaliteit van de producten en de uitstekende service die dit noordelijke internetbedrijf biedt.

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Daarbij kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via info@itacademy.nl.