Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen richt zich op schoon, veilig en voldoende water. Zij willen een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren. Ook willen zij bedrijven op een goede manier faciliteren. Dit doen zij zo duurzaam en kostenbewust mogelijk. Meer dan 500 medewerkers steken elke dag hun handen uit de mouwen om voor het water te zorgen in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe.

 

Waterschap Vechtstromen

  • Specialiteit
    Semipubliek
  • Adres
    Kooikersweg 1
  • Plaats
    7609 PZ Almelo
  • Deel

Carolien Hulsbergen | leergang Programmeren

Carolien Hulsbergen is adviseur informatiemanagement bij Waterschap Vechtstromen in Almelo. Daar werkt zij in het team gegevensbeheer water. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer van de data (data op orde) ter ondersteuning van de primaire processen binnen het waterschap. Als adviseur informatiemanagement houdt zij zich onder andere bezig met de implementatie van de basisregistraties. Dit om bijvoorbeeld aan het digitale stelsel van de omgevingswet een goede invulling te geven. Daarnaast mag Carolien zich ook bezig houden met ‘data science’ binnen het waterschap. Het waterschap heeft veel data in huis. “Hoe kunnen we die data goed gebruiken om de problematiek rond bijvoorbeeld medicijnresten in het afvalwater en het energieverbruik terug te dringen en waterzuiveringen slim aan te sturen”. Om met deze vragen aan de slag te gaan is naar haar idee haar kennis van programmeren een pré.


Volop mogelijkheden

“De kennis die ik opdoe tijdens deze leergang wil ik vooral gebruiken om de basis van een ICT vraagstuk te kunnen interpreteren. De digitale transformatie binnen de waterschappen is volop aan de gang en de behoefte van medewerkers met ICT kennis wordt steeds groter. Ik zie volop mogelijkheden om slimme oplossingen te bedenken door de combinatie van ICT en vakinhoudelijke kennis. En daarbij is naar mijn idee kennis van programmeren een basisvaardigheid aan het worden. De vraag naar deze vaardigheid gaat de komende jaren alleen maar toenemen.”


Van kennis naar een werkend product

“Programmeren was voor mij onbekende materie toen ik me voor de leergang heb ingeschreven. Het is prettig dat de geleerde theorie direct praktisch kan worden toegepast tijdens de opleidingsdagen. Het blijft wel een opgave om de geleerde stof goed in de vingers te krijgen en te houden, met name doordat ik de leergang naast een fulltime baan volg.”

Naast de geleerde theorie zijn er onderwerpen die nog op stapel staan waar zij naar uit kijkt.  Zoals: "de kennis die we hebben opgedaan in de leergang over programmeren en databases toepassen tot een werkend product. Ik ben benieuwd tot hoever we komen aan het eind van de opleiding.”


Creëren van slimme toepassingen

“Na deze leergang hoop ik vooral kansen te zien binnen het waterschap waar ik de opgedane kennis kan toepassen. En wellicht lukt het me dan zelf door middel van programmeren om slimme toepassingen te creëren. Het is ook prettig om aangeleverde software te kunnen snappen en interpreteren. Het kunnen lezen van een stuk code kan dan al heel waardevol zijn.”


Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis (overkoepelende organisatie van de waterschappen in Nederland) heeft een koersplan opgesteld over de digitale transformatie en de informatisering van de samenleving. Klik hier voor meer informatie.