Functionaris Gegevensbescherming

IT Academy Noord-Nederland verzorgt in samenwerking met Qbit Cyber Security voor de elfde keer de praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming. Deze praktijkleergang biedt een uitstekende basis om de veranderende regelgeving op een praktische wijze toe te passen binnen een organisatie. Geen dikke boeken of ingrijpende procescontroles, maar een toepasbare Toolkit waarmee u als Functionaris Gegevensbescherming uw organisatie gericht kunt helpen met bewustwording, compliance en het verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Kernpunten van de opleiding:

 • Privacyrisico’s herkennen en praktisch beheersen
 • Kennis hebben van actuele wet- & regelgeving
 • Oog voor organisatorische inbedding en relatie met informatiebeveiliging
 • Profileren met de juiste vaardigheden
 • Leren van ervaren professionals
 • Niet alleen theorie, maar concreet aan de slag


* Speciale actie: Iedere deelnemer ontvangt het boekenpakket 'Grip op de AVG: theorie- en werkboek'.

 

Functionaris Gegevensbescherming

8,6
LeervormKlassikaal
Duur3 dagen
Start12 maart 2020
LocatieHanzehogeschool Groningen
Tijden09:30 - 17:00
Prijs€1895,- (excl. BTW/ inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch)
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
 
Beschikbare plaatsen
4/12
 
  Direct inschrijven »
 • Deel

Het belang van privacy

Privacy heeft te maken met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ieder mens. Privacy staat onder druk en het is belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in een organisatie die hun persoonsgegevens vastlegt. De technische mogelijkheden om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verspreiden zijn ongekend met de komst van internet, sociale media en diverse apps. Maar met welke regels moet je rekening houden en hoe houd je het werkbaar?

De privacyregelgeving is veranderd. De Meldplicht datalekken en de uitbreiding van de boetebevoegdheid is ingegaan per 1 januari 2016. Sinds eind mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Er geldt nu nog maar één privacywet in de hele EU. Deze verordening heeft grote gevolgen voor veel organisaties. Organisaties moeten hier op in spelen, bijvoorbeeld door (verplicht) iemand aan te stellen die belast wordt met taken op dat gebied: de Functionaris Gegevensbescherming. 


Inhoud

Op 12 maart gaat alweer de elfde editie van de leergang Functionaris Gegevensbescherming van start.  Hieronder het programma:

De leergang bestaat uit drie modules van 1 dag:

 • Dag 1 (12 maart 2020) / Module 1: Wet- en regelgeving (compliance) 
 • Dag 2 (19 maart 2020) / Module 2: Privacy en Informatiebeveiliging; Privacy Impact Assessments (PIA) gericht op risico’s, relatie met informatiebeveiliging, registraties van verwerkingen en meldingen, bewerkersovereenkomsten. 
 • Dag 3 (26 maart 2020) / Module 3: De praktijk van de Functionaris gegevensbescherming; gebruik van de Toolkit, dilemma’s, adviesvaardigheden en profiel van de Functionaris Gegevensbescherming. 

Het programma kent een afwisseling van kennisoverdracht, het bespreken van actuele voorbeelden en het inbrengen van de eigen situatie om op deze manier het omgaan met privacyvraagstukken zo toepasbaar mogelijk te houden. Cases worden besproken door ervaren vakgenoten.

De leergang wordt een maand na de laatste module afgesloten met een bedrijfsbezoek. Dat biedt de mogelijkheid eerste ervaringen te delen en geeft inzicht in de situatie ter plaatse. Daarnaast is dit een goed moment om verbonden te blijven met collega Functionarissen Gegevensbescherming.

Doelgroep

De leergang biedt een praktische basis voor het aanpakken van privacyvraagstukken. De leergang is bedoeld voor medewerkers die belast zijn of worden met advisering, toezicht op of uitvoering van wet- en regelgeving, zoals de AVG. Denk aan informatieadviseurs, ICT-beheerders, security officers, privacy officers, concern-controllers, internal auditors, beleidsadviseurs en juristen. De leergang is ideaal voor mensen die zich willen voorbereiden op of verder bekwamen in de functie van Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer, zoals de AVG dit noemt. 

Resultaat na de training

Na afronding van deze leergang bent u in staat om:

 • zicht te krijgen op de eigen registraties van persoonsgegevens in uw organisatie;
 • risico’s te identificeren die uw organisatie loopt;
 • uw interne positionering helder te maken;
 • de belangrijkste beschermingsmaatregelen aan te geven;
 • invulling te geven aan de meldplicht datalekken.

Diploma
Na het succesvol afsluiten van deze praktijkleergang ontvangt u een certificaat van IT Academy Noord-Nederland.   


"De leergang Functionaris Gegevensbescherming bij IT Academy Noord-Nederland geeft een solide theoretische basis, maar daarnaast praktische handvatten waar je direct mee verder kan gaan."
Bart Jan Hoekman
Lees meer »
"De leergang heeft mij erin gesterkt om zwaarder in te zetten op het vergroten van het privacy-bewustzijn van de organisatie en haar medewerkers. "
Hans de Jong
Lees meer »
 • Opleidingen en trainingen in Noord-Nederland: dichtbij en goed bereikbaar
 • Verbreed je netwerk en leer samen met medewerkers van andere organisaties
 • Vraaggestuurd onderwijs dankzij unieke partnership met Samenwerking Noord
Contactformulier