HBO-ICT deeltijd

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen en beheren ten aanzien van informatiesystemen. Na afronding van deze vierjarige deeltijdopleiding heeft u een brede HBO-ICT opleiding. Tijdens de opleiding krijgt u componenten uit Business IT & Management (BITM), Software Engineering (SE) en Network & Security Engineering (NSE). 

Het curriculum van het HBO-ICT deeltijd programma is afgestemd op de wensen uit het werkveld. Zodoende weet u zeker dat de kennis en ervaring die u opdoet van de hoogst mogelijke relevantie zullen zijn. Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen. De brede basis die u legt tijdens deze studie geeft een sterke impuls aan uw carrière.  

 

HBO-ICT deeltijd

LeervormDeeltijd / Klassikaal
Duur4 jaar
Start31 augustus 2020
LocatieZernikeplein 11, 9747 AS, Groningen
TijdenDonderdags: 13.30 - 21.30 uur
Prijs€ 1929,- collegegeld 2020-2021 (vrij van BTW)
€ 400,- studieboeken en syllabi per jaar
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
  Inschrijven » Download pdf »
 • Deel
"In het eerste jaar kregen wij het vak Informatievisualisatie. De onderwerpen die hier behandeld werden waren direct toepasbaar en je merkt zelf dat je daarna heel anders naar bijvoorbeeld een presentatie kijkt en luistert."
Peter Masson | I-Adviseur bij Gemeente Groningen
Lees meer »
"Ik zou wel bij de politie willen werken als rechercheur voor internetzaken. Criminelen opsporen door uit te zoeken wie de persoon is achter een bepaalde naam. Dat spreekt me erg aan!"
Klaske Bouma | Financieel medewerker bij Friesland College
Lees meer »
"Als IT-er heb je tegenwoordig een breed pakket aan competenties nodig die in de opleiding aan bod komen."
Jeroen-Pieter van der Vliet | Technisch Applicatiebeheerder bij DJI
Lees meer »

Inhoud

De opleiding is praktijkgericht en een deel van de opdrachten wordt op een werkplek uitgevoerd. Als u geen relevant werk in de ICT heeft, dan behoort een stageplaats ook tot de mogelijkheid.

Het uitstroomprofiel van de opleiding is Business IT & Management (BITM). Daarnaast krijgt u componenten uit Software Engineering (SE) en Network & Security Engineering (NSE). Bij het BITM-component wordt een brug geslagen tussen de vraag van het management en het aanbod van ICT-diensten. SE richt zich op het analyseren, ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. Bij Network & Engineering (NSE) ligt het accent op netwerktechnologie en security: met onderwerpen zoals het analyseren, ontwerpen en realiseren van infrastructuren en het vaststellen en implementeren van beveiligingsbeleid.

De deeltijdopleiding HBO-ICT bestaat uit twee fases: de
basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). U heeft de
propedeuse behaald als u de basismodules van het eerste jaar heeft voltooid.

Het derde jaar bestaat uit de modules Product Life Cycle en Business Intelligence. Het vierde jaar begint met de minor: een module die u naar keuze kunt invullen onder de voorwaarde dat hbo-niveau aantoonbaar is. Het Instituut biedt momenteel Cybersecurity aan als keuzedeel. Deelnemers zijn vrij om ergens anders een minor te volgen. Mocht u recentelijk al vakken op tenminste hbo-niveau elders hebben behaald, dan kunt u hiervoor vrijstelling aanvragen. U sluit vervolgens de studie af met een afstudeeropdracht van een half jaar die in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd. De Hanzehogeschool Groningen is continu bezig om het curriculum door te ontwikkelen en te verbeteren. Dit betekent dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden in het programma.

Doelgroep

Havo, vwo en mbo niveau 4 zijn toelaatbaar.
Bent u ouder dan 21 en heeft u niet de juiste vooropleiding, dan volgt een toelatingsonderzoek, waarin gekeken wordt of u over het vereiste niveau beschikt.

De opleiding richt zich op werkenden in de ICT. Een relevante ICT-werkplek wordt derhalve sterk aanbevolen. Als u geen relevant werk in de ICT heeft, dan behoort een stageplaats ook tot de mogelijkheid.

Aanvullende toelatingseis voor de mbo-domeinen 'Economie en Administratie' of 'Handel en Ondernemerschap': wiskunde a of wiskunde b. Voor meer vragen over toelaatbaarheid verwijzen wij graag naar de brochure.

Resultaat van de opleiding

HBO-ICT is een uitstekend lanceerplatform van waaruit u kunt doorgroeien binnen uw organisatie. Beroepsrollen die u zou kunnen vervullen zijn bijvoorbeeld:

 • Informatieanalist
 • Informatiearchitect
 • IT-regisseur
 • Business Intelligence Consultant
 • Software Engineer
 • IT Service Manager
 • Systeemontwikkelaar
 • Infrastructuur Specialist
 • Network Engineer
 • Security Officer

Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen.


Duur

Het HBO-ICT deeltijd programma duurt 4 jaar en de studielast bedraagt 240 ECTS. Gedurende deze periode bent u één middag/avond per week aanwezig op het Instituut voor Communicatie, Media en IT.*   

Het is in sommige gevallen mogelijk het studieprogramma in een korter tijdsbestek af te ronden. Dit is afhankelijk van uw vooropleiding, uw werkervaring en uw huidige functie. Onder vrijstellingen vindt u hier meer informatie over. 

*Let op: lestijden en lesdag onder voorbehoud voor studiejaar 2020-2021


Studieopbouw

Basismodules 
De deeltijdopleiding HBO-ICT bestaat uit twee fases: de basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). U heeft de propedeuse behaald als u de basismodules uit jaar 1 heeft afgerond. Onderstaand vindt u de indeling van de basismodules: 

 • Jaar 1: IT Service Management & Security (semester 1) en IT Architecturen (semester 2)
 • Jaar 2: Business Analyse (semester 1) en Ontwerpen en Programmeren  (semester 2)

Hoofdfase
Het derde jaar bestaat uit twee modules: Product Life Cycle en Business Intelligence. Het vierde jaar bestaat uit een minor en een afstudeeropdracht van een half jaar.

Flexibel en stapelbaar
HBO-ICT is flexibel: u kunt kiezen voor het volgen van de deeltijdopleiding of voor het volgen van losse cursussen (modules) uit de deeltijdopleiding. Deze modules kunt u stapelen om het bachelor-diploma te verkrijgen, mits u aan de toelatingseisen voldoet. Doet u dit niet, dan krijgt u per module een certificaat. De volgorde van de vier basismodules is willekeurig waardoor instroom op meerdere manieren mogelijk is. Ook de 3e en 4e jaars modules kunt u in willekeurige volgorde doorlopen, mits de basis is afgerond. Voor onderdelen van de modules kunnen vrijstellingen worden verleend op grond van elders gevolgd onderwijs of bedrijfsopleidingen.

Vrijstellingen 
Het is mogelijk om op basis van eerder genoten onderwijs (diploma’s) of cursussen (certificaten) op hbo- of universitairniveau, mits het behaalde niet langer geleden is dan 3 jaar, vrijstellingen te krijgen. Elders opgedane kennis en vaardigheden leiden altijd tot verlichting van de studielast, ook al is er niet rechtstreeks een vrijstelling te krijgen.

Werkplekleren
Het onderwijs is competentiegericht en bestaat uit een mix van colleges, practica en opdrachten. Bij het onderdeel Werkplekleren wordt op maat aandacht besteed aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties in de praktijk, zoals ontwerpen, realiseren, beheren, projectmatig werken, onderzoekend vermogen, communicatie & samenwerken en professioneel handelen. Van studenten wordt actieve participatie verwacht. Alle studenten werken in principe binnen het ICT-werkveld. Door de opzet van de studie krijgt u er een interessant netwerk van ICT’ers bij.

Contactformulier