Gemeente Groningen

Veel Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren hun diensten sterk gedigitaliseerd en daar hoort natuurlijk een adequate ICT-afdeling bij. Ook het implementeren en versterken van een data-gedreven manier van werken wordt steeds belangrijker. Om het personeel binnen de organisatie met de tijd mee te laten gaan wordt geïnvesteerd in competenties en vaardigheden.

 

Gemeente Groningen

 • Specialiteit
  Gemeente
 • Adres
  Trompsingel 29
 • Plaats
  9724 DA Groningen
 • Deel

Allard Swart | Stategisch Informatiemanagement

Allard Swart is werkzaam bij Gemeente Groningen als programmamanager (out)sourcing ICT en heeft begin 2016 de leergang Strategisch Informatiemanagement voltooid. Onlangs interviewden we Allard over zijn ervaringen met deze leergang met onderstaande verhaal als gevolg.


Inspirerend en multi-disciplinair 
"De leergang was om meerdere redenen geslaagd. In de eerste plaats en misschien vooral wel omdat ik de leergang erg inspirerend vond. Diverse sprekers over uiteenlopende thema’s. Van een stedenbouwkundige tot een deskundige op het gebied van 3d printing. Hebben die twee iets met het vakgebied informatiemanagement van doen? Toch wel. Bij de stedenbouwkundige ging het niet eens zozeer over het vakgebied van de stedenbouwkundige, maar veel meer over zijn ondernemersgeest. En als we nu eens de stelling poneren dat de gemiddelde informatiemanager veel ondernemender zou kunnen en/of moeten zijn, dan kunnen we daar dus veel van leren! De leergang was in de tweede plaats geslaagd omdat ik het verfrissend vind hoe Rik Maes de vaak gescheiden werelden van ratio en emotie, kundes en wetenschappen, kunst, design en architectuur met elkaar in verbinding probeert te brengen. “Een pleidooi voor kunstig leven” noemt Rik dit in een eerder gehouden lezing op een hogeschool." 


Goed voor mijn netwerk
"Kortom, diverse leuke en inspirerende sprekers en thema’s, waarbij de relatie met het vakgebied informatiemanagement soms niet evident lijkt, maar deze er uiteindelijk wel degelijk blijkt te zijn. Hoe verassend. Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat ik er een mooi (noordelijk) netwerk aan heb overgehouden van mensen die in hetzelfde of gerelateerde vakgebieden werkzaam zijn. Ook wat waard."

Direct toepasbaar   
"De aangereikte theorie is zonder meer bruikbaar in de praktijk van alledag. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is om de blik nog meer naar buiten te richten. Om veel meer kijkjes te nemen in andersoortige keukens. Om je te meer laten inspireren door niet alledaagse, direct voor de hand liggende omgevingen, organisaties en personen. Het inspireert, bevordert de creativiteit en helpt je om op andere, nieuwe manieren naar vraagstukken te kijken."


 
 • Meer weten of Strategisch Informatiemanagement?


Peter Masson | HBO-ICT deeltijd

Peter Masson is I-Adviseur bij de Gemeente Groningen en tevens 2e-jaars HBO-ICT deeltijd student. Hij heeft net als andere medewerkers binnen de Gemeente Groningen dit meerjarige traject gestart om zijn competenties en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Onderstaand vindt u zijn beweegredenen om hieraan te beginnen en zijn ervaringen met het programma.


Peter Masson, I-Adviseur
"Ik ben I-Adviseur binnen het domein Bedrijfsvoering van I&A bij de Gemeente Groningen. Als I-Adviseur maak ik onder andere informatieplannen en probeer de doelen uit deze plannen te realiseren. Daarnaast adviseer ik aan afdelingen en afdelingshoofden hoe informatiesystemen zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden om de doelstellingen van de afdelingen te ondersteunen. Ook probeer ik als I-Adviseur de leveranciers zo goed mogelijk aan te sturen in het leveren van producten die optimaal aansluiten bij de processen op de afdelingen van de eindgebruikers. Het opstellen van projectplannen en business cases voor kleinere projecten of deelprojecten komt ook regelmatig aan de orde."


Het belang van een bachelordiploma 
"In het  verleden heb ik de HEAO-BI opleiding gevolgd maar niet het diploma behaald. De gemeente is niet meer een organisatie waar je tot je pensioen rustig kunt werken maar door allerlei factoren is opleiding en een diploma ook bij de gemeente steeds belangrijker. Op het moment dat ik nog iets met de niet-afgeronde opleiding wilde doen werd vanuit de gemeente ook een opleidingsplan opgesteld voor alle medewerkers. Daar stond de HBO-ICT opleiding op vermeld en heb ik besloten met snel aan te melden."

Werken en leren 
"Het studeren is in het begin wel weer wennen. Het was inmiddels 26 jaar geleden dat ik in de schoolbanken heb gezeten. Ik heb wel veel cursussen en trainingen gevolgd maar dit is toch anders. Het vergt een goede planning en discipline. Afhankelijk van het werk en de thuissituatie zijn er altijd wel beren op de weg die een planning kunnen verstoren. Ik heb in het begin wel gemerkt dat je, vooral thuis met het gezin, wel eens leuke dingen moet laten. Dat is vervelend, maar vasthouden aan een planning zorgt er wel voor dat je snel in het goede ritme en gevoel komt."

Waardevolle kennis
"Ik weet niet of het de meest waardevolle kennis is maar wel de leukste en snel toepasbare kennis; in het eerste jaar kregen wij het vak Informatievisualisatie. Bij dit vak ging het over hoe mensen zaken opnemen en verwerken tijdens bijvoorbeeld presentaties of informatie op een dashboard. Het gaat dan over gebruik van kleuren, patronen, spraak in combinatie met sheets en dergelijke. De onderwerpen die hier behandeld werden waren direct toepasbaar en je merkt zelf dat je daarna heel anders naar bijvoorbeeld een presentatie kijkt en luistert."Soepele voortgang vanwege voorkennis
"In het eerste jaar werd Management & Organisatie en analyse gegeven. Dit ging in op procesmanagement en procesbeschrijvingen. Hier heb ik vanuit mijn werk ook mee te maken waardoor ik daar al wat voorkennis had. In het tweede jaar werd IT Service Management behandeld. Omdat ik veel trainingen van ITIL heb gevolgd had ik daar ook al de nodige voorkennis."

Sterker op de arbeidsmarkt
"Door allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente heb ik nog geen concreet beeld waar ik over 5 jaar zal zijn. Vanuit mijn huidige functie kan ik nog doorgroeien. Het helpt me zeker als ik dan een HBO-diploma heb. Mocht mijn toekomst buiten de gemeente Groningen liggen dan sta ik sterker op de arbeidsmarkt met een HBO-diploma op zak. Dit zijn ook redenen geweest voor mij om aan de studie te beginnen; sterker staan bij de huidige werkgever maar zeker ook sterker op de arbeidsmarkt voor andere werkgevers."


 
 • Meer weten over HBO-ICT deeltijd?