Strategisch Informatiemanagement

Intensief en actief programma voor business-en informatieprofessionals

IT Academy Noord-Nederland organiseert in samenwerking met de Academy for Information & Management (AI&M) voor de vijfde keer de leergang "Strategisch Informatiemanagement". Het programma is diepgaand en actief, gericht op de praktijk van de deelnemers en biedt de meest actuele kennis uit het veld. De leergang bestaat uit 6 intensieve trainingsdagen die in drie blokken worden gegeven.

AI&M is opgericht door Rik Maes en is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. AI&M heeft meer dan 30 jaar ervaring in het verzorgen van "executive" programma's op het gebied van informatiemanagement en management in een informatiesamenleving. De programma's worden gekenmerkt door de mix van theorie en praktijk aangevuld met invloeden vanuit de creatieve sector. 

 

Strategisch Informatiemanagement

LeervormKlassikaal
Duur6 dagen
Start28 januari 2020
LocatieLaan Corpus den Hoorn 300 te Groningen
Tijden09.30 - 17.00 uur*
Prijs€ 2.970,- (exclusief BTW / inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee)
ContactMark Veldkamp | 06-57536795
 
Beschikbare plaatsen
4/20
 
  Direct inschrijven »
 • Deel
"De aangereikte theorie is zonder meer bruikbaar in de praktijk van alledag. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is om de blik nog meer naar buiten te richten. Het inspireert, bevordert de creativiteit en helpt je om op andere, nieuwe manieren naar vraagstukken te kijken."
Allard Swart | Programmamanager (out)sourcing ICT bij Gemeente Groningen
Lees meer »

Inhoud

Deze tijd van digitale transformatie vraagt om nieuwe manieren van denken over informatie en het managen ervan. De leergang Strategisch Informatiemanagement beoogt de meest recente inzichten in informatiemanagement in kort bestek bij te brengen. Ze biedt deelnemers de essentiële conceptuele kaders en handelingsvaardigheden om informatie en ICT te positioneren en als bronnen van innovatie te managen.

De rode draad van het programma wordt gevormd door cases van de deelnemers. Masterclasses en workshops van gerenommeerde experts bieden nieuwe kennis en handelingsrepertoire. Feedbacksessies zorgen voor persoonlijke en professionele groei gericht op het eigen handelen in de praktijk. Kortom, een complete, actieve leergang voor de professional die verder wil.

Het programma in hoofdlijnen
De leergang bestaat uit 6 dagen verspreid over vijf maanden. Tussentijds wordt van deelnemers verwacht dat ze ongeveer evenveel tijd aan de leergang besteden om de stof verder eigen te maken en in hun organisatie toe te passen.  

Dag 1 | 28 januari 2020 | (programma duurt tot 20.00 uur) | Veranderend informatiemanagement in een veranderende wereld.

Wat betekent digitale transformatie voor de organisatie(s) van de deelnemers? Onder invloed van digitale transformatie vermaatschappelijken organisaties. Wat zijn de consequenties hiervan voor (semi-)overheidsorganisaties en voor bedrijven? Hoe kunnen zij de maatschappelijke en technologische lange termijn-effecten vertalen naar adequaat strategisch handelen? Wat is het effect op het werk van de informatieprofessional?
In het opstartblok wordt de betekenis van deze transformatie voor informatiemanagement besproken en vertaald naar de eisen die aan een informatieprofessional worden gesteld.

Avondprogramma
Na een korte break kiezen de deelnemers gezamenlijk cases die de rode draad zullen vormen voor de verdere leergang.
Hierna is een gezamenlijk diner.
 

Dag 2 | 29 januari 2020| Digitale transformatie, informatiemanagement en dienstverlening

We bestuderen op deze ochtend de bijdrage van informatiemanagement aan de inrichting van diverse vormen van dienstverlening. Aan de orde komen vragen als: welke eisen stelt proces- en zaakgericht werken aan informatiemanagement? Hoe richten we kanaalkeuze en –sturing in? Hoe passen we sociale media in? Hoe voeren we hierover beleid? 

’s Middags brengen de deelnemers een bezoek aan een bedrijf dat de toekomst in praktijk brengt.

Dag 3 | 25 februari 2020 | (programma duurt tot 20.00 uur) Informatiemanagement en het innovatieve vermogen van de organisatie

Op deze dag onderzoeken we de bijdrage van de informatieprofessional aan het innovatieve vermogen van de organisatie. In een interactieve workshop komen vervolgens vragen aan de orde als: hoe vinden we een balans tussen beheersing en wendbaarheid? Hoe past ‘agile’ werken in een staande en (soms rigide) organisatie en hoe kunnen we er leiderschap over voeren?

Avondprogramma
Feedback en fast forward, een feedbacksessie waarbij de deelnemers onderzoeken wat ze in de praktijk tegenkomen bij het toepassen van de cases en de gewenste veranderingen in de organisatie. Wat werkt goed, wat zijn obstakels en hoe gaat u daar mee om? Over gedrag, werking, dilemma’s en dynamiek. Na afloop is de mogelijk gebruik te maken van het gezamenlijk diner. 

Dag 4 | 26 februari 2020 | Macht en politiek

Politiek meesterschap wordt steeds belangrijker, niet alleen voor managers en bestuurders; ook teams en de professional moeten, vaak tegen hun zin, het spel met communicatie en met macht leren spelen.

Macht wordt zelden ‘ondertiteld’ in organisaties. En oefenen met macht gaat vaak gepaard met vallen en opstaan, waarbij experimenten leiden tot ofwel een les, ofwel een resultaat. Toch valt er wel taal te geven aan macht, wat kan helpen om zelf het machtsspel meer doordacht te spelen. Een scherpere kennis van begrippen waarmee macht aangeduid wordt, kan de mist doen optrekken die vaak hangt rond machtsspellen - al is het maar voor even. Een masterclass over het spel met relatie, het spel met macht het spel met regels en het spel met inhoud.

Strategisch Informatiemanagement over het voetlicht; de organisatie in beweging
Veel mensen zullen het herkennen: u hebt een geweldig idee, een goede strategie en een plan van aanpak dat overal rekening mee houdt, maar u krijgt uw collega’s of de directie niet in beweging. Natuurlijk, de inhoud is belangrijk, maar zonder de juiste communicatie en presentatie zijn veel geweldige ideeën gedoemd om te mislukken. In deze masterclass oefent u met de kracht van non verbale communicatie, meeslepend presenteren en taal die werkt.Dag 5 | 25 maart 2020 | (programma duurt tot 20.00 uur)
Sturen op resultaten: batenmanagement

Op deze dag krijgen de deelnemers handelingsvaardigheid in het verbinden van strategie en operations middels een uitgekiend proces van batenmanagement. Belangrijke thema’s hierbij zijn het continue belang van business cases, het monitoren van en de levenscyclus van baten en het operationaliseren van de toegevoegde waarde van informatie in elk stadium van een programma/project.

Middag
Feedback en fast forward
, een feedbacksessie waarbij de deelnemers onderzoeken wat ze in de praktijk tegenkomen bij het toepassen van de cases en de gewenste veranderingen in de organisatie. Wat werkt goed, wat zijn obstakels en hoe ga u daar mee om? Wat is nog nodig om de case tot een goed einde te brengen?

Dag 6 | 22 april 2020 | Praktijkdag

Tijdens de voorafgaande bijeenkomsten is gewerkt aan het formuleren van een opdracht die voorafgaand aan de Praktijkdag in groepsverband is uitgewerkt. De bedoeling is dat de deelnemers zich (een deel van) de materie verdiept eigen maken door het toe te passen en te toetsen in de praktijk. Tijdens de Praktijkdag worden de cases gepresenteerd aan een aantal experts uit het programma en wordt het leerproces opgefrist en versterkt.

Werkvorm
De werkvormen van de leergang zijn divers en altijd gericht op een ontwerpgerichte aanpak en actieve uitwerking van de besproken thema’s. Tussen de modules door wordt het geleerde getoetst in de eigen praktijk en met elkaar gedeeld middels een opleidingsblog. 

Unieke Kenmerken

 • Beperkt in de tijd (6 contactdagen, 4 maanden doorlooptijd)
 • Combinatie van academisch verantwoorde kennisoverdracht en daadwerkelijke toepassing in de praktijk van uw organisatie
 • Gericht op onderwerpen en aanpakken die ertoe doen en niet op de ‘waan van de dag’
 • Docenten met diverse achtergronden, en met een rijke visie op de betekenis van informatie en ICT voor organisaties en de samenleving
 • Geeft toegang tot een actieve ‘community’ van ‘reflective’ professionals met een gedeelde kijk op informatiemanagement

Doelgroep

De leergang is exclusief bestemd voor business- en informatieprofessionals die verantwoordelijk zijn c.q. worden voor strategievorming en advisering op het gebied van informatiemanagement. Door uw functie bent u in staat om het geleerde gedurende de leergang toe te passen en te toetsen in de organisatie. Meer dan uw formele functie, is uw aspiratie en uw insteek van belang:

 • U dient een toonaangevende rol te (willen) spelen bij de positionering en inrichting van informatie in uw organisatie en als zodanig door uw organisatie erkend te worden.
 • U hebt enige jaren ervaring in management of advisering, zonder hierin vastgeroest te zijn.
 • U bent in staat om actief bij te dragen aan het gemeenschappelijk leerproces van zowel uw organisatie als de leergang.
 • U bent in staat tot voldoende reflectie op uw functioneren in uw organisatie en in de leergang.

Resultaat na de leergang

Na afloop van de leergang bent u in staat om:

 • uw organisatie te zien als onderdeel van een ruimer, middels informatie verbonden netwerk van organisaties;
 • relevante maatschappelijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen op hun merites voor uw organisatie te beoordelen;
 • uw bedrevenheid in het initiëren en implementeren van innovaties te vergroten;
 • informatie en ICT te positioneren als motor van innovatie in plaats van als kostenpost;
 • de positie en rol van de diverse actoren bij informatiemanagement in te vullen;
 • businessgericht informatiebeleid origineel en aansprekend vorm te geven en te vertalen in effectieve implementatie ervan.
   

Diploma
Na het succesvol afsluiten van deze leergang ontvangt u een certificaat van deelname van de Academy for Information & Management en IT Academy Noord-Nederland.


Over Rik Maes

Prof. dr ir Rik Maes studeerde en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd in 1981 hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu emeritus professor is. Hij is initiatiefnemer van de Academy for Information & Management en gasthoogleraar aan de Radboud Universiteit.

Op het raakvlak van onderwijs en onderzoek is prof. Maes geïnteresseerd in vernieuwende vormen van leren. Leren beschouwt hij als een intense en noodzakelijke vorm van ‘in de wereld staan’. Niet voor niets is het motto van de Academy for Information & Management "Taking learners seriously". 

Prof. Maes adviseert directies op het gebied van het integreren van informatie en ICT in de bedrijfsstrategie en in het inrichten van de organisatie; hij heeft uitgebreide ervaring met het opleiden en coachen van topmanagement op deze gebieden.

Voor meer informatie over Rik Maes zie: www.rikmaes.nl, voor informatie over de Academy for Information & Management zie: www.ienm.nl.


 • Opleidingen en trainingen in Noord-Nederland: dichtbij en goed bereikbaar
 • Verbreed je netwerk en leer samen met medewerkers van andere organisaties
 • Gegarandeerde kwaliteit dankzij onze premium partners
Contactformulier