Gemeente Leeuwarden

Veel Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren hun diensten sterk gedigitaliseerd en daar hoort natuurlijk een adequate ICT-afdeling bij. Ook het implementeren en versterken van een data-gedreven manier van werken wordt steeds belangrijker. Om het personeel binnen de organisatie met de tijd mee te laten gaan wordt geïnvesteerd in competenties en vaardigheden.

 

Gemeente Leeuwarden

  • Specialiteit
    Gemeente
  • Adres
    Oldehoofsterkerkhof 2
  • Plaats
    8911 DH Leeuwarden
  • Deel

Janneke Arntzen | Data Science

Janneke Arntzen is werkzaam bij de gemeente Leeuwarden als Adviseur Statistiek & Onderzoek, Ze doet onderzoek (middels enquêtes en het verzamelen van cijfers, zowel intern als extern) en levert de resultaten als input aan de beleidsmedewerkers, o.a. ter voorbereiding van nieuw beleid. In de praktijk betekent dat vooral dat ze analyses doet op databestanden, van Basisregistratie Personen tot enqueteresponses. Echt een klus voor een data scientist en zodoende volgt ze momenteel de opleiding Data Science.


Meer werkplezier door zelfontwikkeling 
"Het is heel erg boeiend om bezig te zijn met nieuwe ontwikkelingen en alle innovaties rondom Data Science (The Sexiest Job of the 21st Century). Dit geeft mij veel inspiratie voor mijn werk en laat me ook nadenken over de toekomst van mijn vak. Ik zie nieuwe kansen maar ook dat sommige aspecten van onderzoek op termijn zullen verdwijnen. Het is belangrijk om niet stil te staan, maar te blijven ontwikkelen. Zowel voor mijn eigen werkplezier als voor mijn werkgever."


Richting een data-gedreven organisatie
"De werkwijze van de gemeente Leeuwarden verschuift steeds meer van beslissingen op basis van beleid naar data-gedreven sturing. Daarnaast komt er steeds meer data tot onze beschikking, zowel van interne als externe bronnen. Met al deze data wordt nog weinig gedaan. Er is veel informatie, maar dit wordt nog niet altijd omgezet naar kennis. We willen de kansen die er zijn binnen deze data beter benutten. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we op basis van de data van gisteren en vandaag voorspellingen kunnen doen voor morgen. Dit kan de gemeente helpen om sneller in te springen op ontwikkelingen of de inwoners beter te kunnen bedienen." 


Meer grip op Big Data met de opleiding Data Science
"Hoewel het bedrijfsleven misschien voorop loopt, ontkomt de overheid er ook niet aan om mee te gaan met alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Big Data is een hot item dat ook in de publieke sector steeds meer aandacht krijgt. Hoe kan Big Data worden ingezet om de taken van de gemeente beter uit te voeren? Om handvatten hiervoor te krijgen, neem ik (samen met een collega) deel aan de leergang Data Science. We volgen de ontwikkelingen bij andere gemeenten op de voet. Ook binnen de gemeente Leeuwarden liggen er genoeg kansen. De module Data Visualisatie was heel praktisch: hoe maak je grote hoeveelheden data visueel? Bijvoorbeeld met kaartbeelden, of met kleuren, of combinaties. Met Data Visualisatie kunnen we resultaten van onze analyses inzichtelijk maken voor anderen. Een goede kaart zegt veel meer dan een tabel met cijfers, en kan in één oogopslag laten zien waar de problematiek zit.

Ook de module Data Mining vond ik heel interessant. Hoe kan ik op basis van een grote brij data met behulp van algoritmen patronen en verbanden ontdekken? We hebben verschillende algoritmen uitgelegd gekregen en ook zelf getest. Hierbij kregen we ook de kans om dit te doen op eigen data. Dan komt het dichtbij de werkpraktijk, leuk!"   


Brede blik, praktijkgericht en goed voor je netwerk  
"Buiten de inhoud van de lessen, is het ook heel leuk om deze opleiding te volgen met mensen van diverse bedrijven uit het Noorden. Mensen uit verschillende bedrijfstakken. Dit geeft een leuke dynamiek en laat je vaak ook even verder kijken naar de toepassing van de geleerde technieken. Het is waardevol om op deze manier te kunnen netwerken en gebruik te kunnen maken van elkaars kennis. Sommige connecties zullen in de toekomst nog wel eens van pas komen!

Ook de docenten hebben allemaal hun eigen achtergrond en vertellen voorbeelden vanuit hun eigen praktijk. Elke module is er een gastspreker, die ook weer vanuit zijn eigen perspectief vertelt. Hierdoor leer je breed te kijken naar verschillende onderwerpen."