Ronald van der Veen

In oktober 2017 heeft Ronald van der Veen keuzevariant 1: Data Analyse van de opleiding Data Science afgerond. Na het succesvol afronden van het eindgesprek heeft hij zijn diploma in ontvangst genomen. Door een reorganisatie is hij actief opzoek gegaan naar nieuwe toekomstmogelijkheden.

 

Ronald van der Veen

  • Contact
    Ronald van der Veen
  • Functie
    Data Analist
  • Deel

Ronald van der Veen | Data Analyse

Ronald van der Veen startte in maart 2017 met de opleiding Data Science bij IT Academy Noord-Nederland. Ronald volgde de keuzevariant Data Analyse. Deze keuzevariant was een nieuwe toevoeging aan deze editie van de opleiding. 

“De opleiding heb ik gevolgd om mezelf te specialiseren als data-analist. Daarnaast heb ik de opleiding gevolgd om aan te kunnen tonen dat ik de kennis bezit en daarmee dus ook de werkzaamheden kan verrichten. Dit omdat mijn oorspronkelijke opleidingen in een ander vakgebied liggen. Ik ben in 2002 begonnen bij de bank en heb alle kennis en kunde intern opgedaan.”

In zijn voorgaande functie bij ABN AMRO werkte hij als productspecialist en was hij het eerste aanspreekpunt voor medewerkers met inhoudelijke vragen. Daarnaast werkte hij als sparringspartner tussen de afdeling met klantcontact en hoofdkantoor en richtte zich op verbeteren van processen. Per 15 januari 2018 gaat Ronald een nieuwe functie bekleden. “In mijn nieuwe functie ga ik aan de slag als data-analist. Dit mede door de opleiding die ik afgelopen jaar heb gevolgd/afgerond.”

Links: Talko Dijkhuis (hoofddocent Data Science) en Rechts: Ronald van der Veen
Links: Talko Dijkhuis (hoofddocent Data Science) en Rechts: Ronald van der Veen

De keuzevariant Data Analyse

De aspecten uit de opleiding die Ronald het meeste aanspreken zijn het opdoen van brede kennis, de relevantie voor de arbeidsmarkt, de verschillende experts als docenten en de (redelijk) korte duur van de opleiding. “De opgedane kennis is zeer relevant omdat ik mezelf in de toekomst wil specialiseren als data-analist. Met deze opleiding zijn veel verschillende facetten behandeld waardoor je op de hoogte bent van de actuele kennis en systemen die gebruikt worden.”

“De opleiding is relevant, bondig, breed en goed toepasbaar in praktijk. Colleges en gastcollega’s zijn zeer interessant en nemen je mee in de belangrijkste vakgebieden van de data-analyse. De gastcollege's over Internet of Things en de presentatie van Achorman waren zeer relevant en actueel. Het is goed om te zien wat je nu concreet kunt met de opgedane kennis. Ook mooi om te zien wat erin de praktijk wordt gedaan met de kennis en kunde over data, data science. Hierdoor weet je wat je in de toekomst allemaal kan en mag verwachten nadat je de opleiding hebt afgerond".


De toekomst van Data Science

“Ik denk dat in de toekomst dit alleen maar meer aandacht gaat krijgen. Er is steeds meer informatie waar bedrijven iets mee kunnen en willen. De data is er vaak al alleen weet men nu nog niet hoe hier efficiënt mee om te gaan. Ook ontbreekt het vaak aan goed opgeleid personeel die hiermee om kunnen/mogen/moeten gaan binnen het bedrijfsleven.”

  • Geïnteresseerd in de opleiding Data Science